Facebook Instagram

Oferta

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy

Cena: 300zł

 • – dokument nabycia ( faktura, umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna),
 • – dowód rejestracyjny ( tytuł własności ),
 • – tłumaczenia ( wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski musza zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego),
 • – badanie techniczne,
 • – dokument akcyzy ( odprawa celna w przypadku pojazdu sprowadzonego z poza Unii Europejskiej),
 • – tablice rejestracyjne ( w przypadku braku tablic, osoba która je utraciła składa stosowne oświadczenie),
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do rejestracji przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

Przerejestrowanie pojazdu kupionego w kraju

Cena: 100zł

Przy przerejestrowaniu pojazdu nabytego w kraju załączamy:

 • – dokument nabycia ( faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna lub inny dokument przenoszący własność),
 • – dowód rejestracyjny ( w przypadku braku dowodu rejestracyjnego zaświadczenie wystawione przez poprzedni urząd potwierdzający dane zawarte w poprzednim dowodzie rejestracyjnym),
 • – karta pojazdu ( w przypadku braku karty pojazdu niezbędne będzie zaświadczenie z poprzedniego urzędu potwierdzające dane zawarte w poprzedniej karcie pojazdu),
 • – oc (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu),
 • – tablice rejestracyjne ( w przypadku braku tablic, osoba która je utraciła składa stosowne oświadczenie),
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku ,kiedy pojazd kupiły 2 osoby a wniosek o rejestracje składa jedna osoba.

Wyrejestrowanie pojazdu

Cena: 50zł

Wyrejestrowanie pojazdu:

 • – zaświadczenie o demontażu + tablice (w przypadku oddania pojazdu na stacje demontażu),
 • – dokument zgłoszenia na policji (w przypadku kradzieży pojazdu),
 • – dowód rejestracyjny,
 • – karta pojazdu,
 • – oc,
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o wyrejestrowanie składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do wyrejestrowania przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

Zawiadomienie zbycia/Zgłoszenie sprzedaży

Cena: 30zł

Zawiadomienie zbycia (zgłoszenie sprzedaży)

 • – ( faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna lub inny dokument przenoszący własność),
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do rejestracji przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

HAK,VAT,TAXI

Wpis adnotacji ( HAK,VAT,PIT,CIT,TAXI,EURO)

 • – zaświadczenie z badania technicznego,
 • – dowód rejestracyjny
 • – karta pojazdu
 • – oc
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do rejestracji przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

ZMIANA NAZWISKA/ADRESU

Zmiana danych w zakresie (nazwiska, adresu)

 • – dowód rejestracyjny,
 • – karta pojazdu,
 • – oc
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do rejestracji przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

ZMIANA RODZAJU POJAZDU

Zmiana rodzaju pojazdu (przeznaczenia,ilości miejsc):

 • – dowód rejestracyjny,
 • – karta pojazdu,
 • – oc,
 • – oświadczenie firmy która dokonała zmiany lub faktura,
 • – wpis działalności gospodarczej CEIDG lub KRS,
 • – badanie techniczne + zdjęcia potwierdzające zmianę,
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o rejestracje składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do rejestracji przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.

WPIS LPG

Wpis instalacji gazowej LPG:

 • faktura za montaż instalacji gazowej,
 • wyciąg z świadecta homologacji,
 • – dowód rejestracyjny,
 • – karta pojazdu
 • – pełnomocnictwo w przypadku gdy wniosek o wyrejestrowanie składa inna osoba niż właściciel pojazdu lub w przypadku kiedy pojazd kupiły 2 osoby a do wyrejestrowania przychodzi tylko jedna załącza wtedy dokument pełnomocnictwa.