Facebook Instagram

NASZE USŁUGI:

Nasza firma posiada szeroki zakres usług. Zobacz co oferujemy oraz jakie dokumenty są wymagane!

Rejestracja pojazdu sprowadzanego z zagranicy

Dokument nabycia (faktura, umowa kupna sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna)

Dowód rejestracyjny (tytuł własności)

Tłumaczenia (wszystkie dokumenty sporządzone w innym języku niż polski musza zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)

Badanie techniczne pojazdu

Dokument akcyzy (odprawa celna w przypadku pojazdu sprowadzonego z poza Unii Europejskiej)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Tablice rejestracyjne (w przypadku braku tablic, osoba która je utraciła składa stosowne oświadczenie),

Wymagane dokumenty:

Przerejestrowanie pojazdu kupionego w kraju

Dokument nabycia (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna lub inny dokument przenoszący własność)

Dowód rejestracyjny (w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagamy zaświadczenie wystawione przez poprzedni urząd potwierdzający dane)

Karta pojazdu (w przypadku braku karty pojazdu niezbędne będzie zaświadczenie z poprzedniego urzędu)

OC (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Tablice rejestracyjne (w przypadku braku tablic, osoba która je utraciła składa stosowne oświadczenie)

Wymagane dokumenty:

Wyrejestrowanie pojazdu

Zaświadczenie o demontażu + tablice (w przypadku oddania pojazdu na stacje demontażu),

Dokument zgłoszenia na policji (w przypadku kradzieży pojazdu)

Dowód rejestracyjny

OC (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Karta pojazdu

Wymagane dokumenty:

Zawiadomienie zbycia / Zgłoszenie sprzedaży

Dokument zbycia/sprzedaży (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa zamiany, konstrukcja własna lub inny dokument przenoszący własność)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Wymagane dokumenty:

HAK,VAT,TAXI

Wpis adnotacji (HAK, VAT, PIT, CIT, TAXI, EURO)

Zaświadczenie z badania technicznego

Dowód rejestracyjny

OC (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Karta pojazdu

Wymagane dokumenty:

ZMIANA NAZWISKA / ADRESU

Dowód rejestracyjny

Karta pojazdu

OC (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu)

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Wymagane dokumenty:

ZMIANA RODZAJU POJAZDU

Dowód rejestracyjny

Karta pojazdu

OC (obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu)

Oświadczenie firmy, która dokonała zmiany lub faktura

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

Badanie techniczne + zdjęcia potwierdzające zmianę

Wymagane dokumenty:

Wpis działalności gospodarczej (CEIDG lub KRS)

WPIS LPG

Faktura za montaż instalacji gazowej

Wyciąg z świadectwa homologacji

Dowód rejestracyjny

Karta pojazdu

Wymagane dokumenty:

Pełnomocnictwo (w razie większej ilości właścicieli pojazdu, wymagana adekwatna liczba dokumentów)

previous arrow
next arrow
Slider